ME OLEMME SOSIAALINEN.MEDIA

Kotisivujen suunnittelu ja toteutus, WordPress, hakukoneoptimointi ja some markkinointi.

01 

Edistämme
liiketoimintaa.

Sosiaalisessa mediassa toimimiselle tulee asettaa selkeät tavoitteet, strategia ja mittarit. Eri kanavat tarjoavat paljon tietoa julkaisun onnistumisesta. Asiakkailta suoraan saatua palautetta ei pidä unohtaa yhtenä arvokkaimmista. Kerätyn tiedon pohjalta tulee päivittää somestrategia ja tehdä mahdolliset muutokset omaan toimintaan. Sisällön suunnittelu, julkaisujen seuranta ja asiakkaiden kanssa vuorovaikuttaminen ovat tärkeimpiä osia vuorovaikutusta. Onnistunut SOME markkinointi vaatii määrätietoista työtä, kärsivällisyyttä ja joustavuutta, mutta se antaa myös valtavasti lisäarvoa brändillesi ja tuo yrityksesi sinne missä asiakkaasikin ovat.

02 

Hyödynnämme
luovuutta.

Markkinoinnissa uudet ideat ovat koko alan polttoainetta, jotka tarjoavat toteuttajilleen paitsi bisnestä, myös mahdollisuuden pitää työ jatkuvasti mielekkäänä ja uudistuvana. Myynnin parissa loistava idea saattaa tarkoittaa vanhan tuotteen ymmärtämistä uudessa valossa tai kokonaan uuden kohdeyleisön hahmottamista myynnille. Useimmiten myynnin ja markkinoinnin ideat toimivat vuorovaikutuksessa ja toisiaan tukien.

03 

Tarkka
kartoitus.

Markkinointi on yrityksen yksi strategisista asioista. Strateginen markkinointi on pitkäjänteinen toimintatapa, joka huomioi nopeastikin tapahtuvia muutoksia asiakaskäyttäytymisessä ja muussa toimintaympäristössä. Tuloksellinen markkinointi vaatii ehdottomasti vuosisuunnitelman, joka tukee yrityksen strategiaa. Valitettavasti useilta pk-yrityksiltä suunnitelma puuttuu ja markkinointi onkin vain yksittäisiä toimenpiteitä. Me olemme muuttamassa sitä.

Laitetaanko nettiasiat kuntoon?

Ota yhteyttä
Yhdistämme luovuuden ja digitalisaation parhaimmat puolet. Kotisivujen suunnittelu ja toteutus, WordPress, hakukoneoptimointi ja some markkinointi.